Recht van overpad op kruispunten: wie gaat eerst en wanneer toe te geven (2024)

Kruispunten worden gevormd waar twee of meer wegen elkaar kruisen. Omdat dit tegenstrijdige verkeersstromen samenbrengt, moeten bestuurders die een kruispunt gebruiken, vertrouwen op de voorrangswetten om te bepalen wie als eerste gaat. Afhankelijk van het type kruispunt waar u mee te maken heeft, kunnen er ook verkeersregelaars zoals verkeersborden of verkeerslichten aanwezig zijn om het verkeer op een veilige en gecoördineerde manier in beweging te houden.

 1. Voorbereiden om een ​​kruispunt te gebruiken
 2. Ongecontroleerde kruising recht van overpad
  • Als eerste erin, als eerste eruit
  • Opbrengst naar rechts
 3. Voorrang bij het afslaan naar links
 4. Voorrang op wegen met één of twee rijstroken
 5. Voorrang op T-kruisingen
 6. Voorrang op onverharde wegen
 7. Voorrang op opritten en particuliere wegen
 8. Gecontroleerde kruising recht van overpad
 9. Kruispunten met een stopbord
 10. Vierrichtingsverkeer recht van overpad
 11. Recht van overpad bij opbrengstborden
 12. Voorrang bij verkeerslichten
  • Rode verkeerslichten
  • Gele verkeerslichten
  • Voorrang bij uitvallende verkeerslichten

Zelfs op volledig gecontroleerde kruispunten die deze apparaten gebruiken, zullen verkeersregels een rol spelen bij het handhaven van de orde. Nergens lopen bestuurders meer risico dan bij het invoegen in een gat in het verkeer of het oversteken van een tegenstrijdige verkeersstroom. Beide manoeuvres komen vaak voor op kruispunten. Om een ​​veilig pad door een kruispunt te kiezen, moeten automobilisten het begrijpenvoorrangsregelsen leer de snelheid en locatie van andere voertuigen nauwkeurig te beoordelen.

Voorbereiden om een ​​kruispunt te gebruiken

Automobilisten bereiden zich voor om door te rijdenkruispuntmoet rekening houden met verschillende factoren bij het bepalen wie voorrang heeft. Begin met vast te stellen welkerijstrook waar u zich moet bevindenvoor uw gewenste reis eninvoegen in die rijstrookzo spoedig mogelijk. Scan vervolgens de rijbaan rond de kruising om de volgende vragen te beantwoorden:

 1. 1Right of Way at Intersections: Who Goes First and When to Yield (1)

  Zijn er verkeersregelaarsop de kruising? Die bepalen dan de volgorde waarin verschillende verkeersstromen het kruispunt op mogen komen.

 2. 2Right of Way at Intersections: Who Goes First and When to Yield (2)

  Zijn er speciale rijstroken? Als u wilt draaien, samenvoegen tot eenbeveiligde afslagstrookzal de kans op rechts-van-overpad-conflicten minimaliseren.

 3. 3Right of Way at Intersections: Who Goes First and When to Yield (3)

  Kun je alle ingangen en wegen die uitkomen op de kruising duidelijk zien? U kunt ten onrechte denken dat u vrij bent om door de kruising te gaan als botsend verkeer door een obstakel aan het zicht wordt onttrokken.

 4. 4Right of Way at Intersections: Who Goes First and When to Yield (4)

  Hoe druk is het op de weg? Voertuigen voor u vormen het grootste gevaar bij het naderen van een kruispunt. Houd een veilige volgafstand aan voor het geval voertuigen voor u dat moetenvertragen of stoppenop de kruising.

Ongecontroleerde kruising recht van overpad

Als er geen verkeerslichten of verkeersborden zijn die een kruispunt controleren, hebben bestuurders alleen hun kennis van voorrangsregels om hen te begeleiden. De volgende paragrafen zullen u door de belangrijkste regels leiden die u moet onthouden bij het instellen van voorrang zonder ondersteuning van verkeersregelaars.

Onthoud dat niemand wettelijk voorrang heeft, tenzij een andere bestuurder hem voorrang heeft gegeven. Het met geweld opeisen van voorrang omdat u vindt dat de andere bestuurder moet toegeven, is niet wettig en druist in tegen de reden dat we voorrangsregels hebben: om de veilige enordelijke doorstroming van het verkeer. Als een andere bestuurder voorrang krijgt op een kruispunt, geef hem die dan.

Als eerste erin, als eerste eruit

In de meeste gevallen zullen voertuigen op verschillende tijdstippen op een kruispunt aankomen. Het is gemakkelijk vast te stellen wie in deze omstandigheden moet wijken, aangezien de regel 'first in, first out' van toepassing is. De bestuurder die als eerste de kruising bereikt, gaat als eerste; de tweede bestuurder moet wijken totdat de eerste bestuurder de kruising volledig heeft vrijgemaakt.

Opbrengst naar rechts

Deze tweede essentiële voorrangsregel bepaalt wie moet toegeven wanneer twee of meer voertuigen tegelijkertijd op een kruispunt aankomen. Wanneer twee auto's tegelijkertijd aankomen, moeten automobilisten voorrang geven aan het voertuig rechts van hen. Als voertuigen tegelijkertijd bij elke ingang van het kruispunt aankomen, kan oogcontact worden gebruikt om vast te stellen wie als eerste gaat. Indien nodig kunt u een andere bestuurder voor u door de kruising zwaaien.

"Voorrang naar rechts" betekent niet dat u automatisch door de kruising kunt rijden als de rijbaan aan uw rechterkant vrij is. Vergeet niet om uit te kijken voor voertuigen die van links naderen en ervoor te zorgen dat ze gaan wijken voordat je verder gaat.

Voorrang bij het afslaan naar links

Als twee voertuigen uit tegengestelde richting een kruispunt naderen en de een wil er rechtdoor rijden terwijl de ander dat wilsla linksaf, moet de linksafslaande bestuurder wijken. Gewoonlijk kan tegenliggend verkeer tegelijkertijd een kruispunt passeren, op voorwaarde dat er geen kruisend verkeer is. In deze situatie zou het pad van de naar links draaiende bestuurder echter het pad van de tegengestelde bestuurder snijden. Elke automobilist die linksaf wil slaan op een kruispunt of een steeg, oprit of privéweg in wil, moet toegeven aan tegemoetkomend verkeer.

Over het algemeen moet afslaand verkeer op een kruispunt voorrang verlenen aan verkeer dat direct door het kruispunt rijdt. Dit hoeft natuurlijk niet te gelden als verkeersregelinrichtingen aanwezig zijn.

Voorrang op wegen met één of twee rijstroken

Als u op een eenbaansweg of tweebaansweg rijdt die uitkomt op een bredere weg van drie of meer rijstroken, moet u toegeven aan al het verkeer op de bredere rijbaan voordat u verder gaat. Dit komt omdat de bredere weg waarschijnlijk drukker en gevaarlijker is, waardoor het voor automobilisten op die weg moeilijker wordt om voorrang te verlenen.

Voorrang op T-kruisingen

Om vergelijkbare redenen kan verkeer dat een doorgaande weg nadert vanaf een weg die eindigt bij aT-splitsingmoet ook opleveren. Vaak is de doorgaande weg die de top van de "T" vormt een snellere en drukkere weg. Ook als dit niet het geval is, zou het onlogisch en moeilijk zijn voor het verkeer op de doorgaande weg om voorrang te geven aan aangrenzend verkeer.

Voorrang op onverharde wegen

Waar verharde wegen elkaar kruisenonverharde wegen, moeten automobilisten die de kruising vanaf de onverharde weg naderen, voorrang geven aan voertuigen op de verharde weg.

Voorrang op opritten en particuliere wegen

Als een automobilist de hoofdweg wil betreden vanaf een oprit, steeg of privéweg, moet hij toegeven aan al het verkeer dat zich al op de hoofdweg bevindt en aan alle voetgangers die de ingang van de oprit willen oversteken. Als obstakels uw zicht op het trottoir in beide richtingen belemmeren, moet u vóór het trottoir volledig tot stilstand komen om te controleren of er voetgangers zijn voordat u verder gaat.

Langs de weg geparkeerde automobilisten die weer in het verkeer op de rijbaan willen komen, moeten ook voorrang verlenen aan voertuigen die al van de rijbaan gebruik maken. Als u van plan bent om direct na een kruising een oprit of steeg in te slaan, begin daar dan niet aangeef aan dat je aan de beurt benttot je de kruising oprijdt. Anders kunt u andere weggebruikers in verwarring brengen.

Gecontroleerde kruising recht van overpad

Voorrang bijgecontroleerde kruisingenwordt in ieder geval gedeeltelijk bepaald door verkeersregelinrichtingen, zoals verkeersborden of verkeerslichten. Het is belangrijk om te onthouden dat verkeersregelapparatuur zelden alle potentiële conflicten oplost, dus er moet nog steeds rekening worden gehouden met voorrangsregels. Een groen verkeerslicht kan u bijvoorbeeld toestaan ​​om linksaf te slaan op een kruispunt, maar tenzij die afslag beveiligd is, moet u nog steeds toegeven aan tegemoetkomend verkeer.

Door de assistentie van verkeersregelaars zijn gecontroleerde kruispunten over het algemeen veiliger dan ongecontroleerde kruispunten. Dit is echter alleen het geval als chauffeurs waakzaam blijven. U moet altijd controleren of de kruising vrij is en dat er geen andere voertuigen uw reisroute hinderen voordat u verder gaat, zelfs als een verkeersbord of verkeerslicht aangeeft dat u mag gaan.

Sommige kruispunten zijn semi-gecontroleerd, in die zin dat stopborden op bepaalde wegen zijn geïnstalleerd en op andere niet. Wees voorzichtig bij het oprijden van een kruispunt vanaf een ongecontroleerde ingang, omdat andere voertuigen mogelijk niet voorrang verlenen zoals zou moeten.

Kruispunten met een stopbord

Elke automobilist die een kruispunt nadert dat wordt gecontroleerd door een "STOP" -bord, moet volledig stoppen en voorrang verlenen voordat hij verder gaat. Houd er rekening mee dat verkeersagenten u zullen citeren als ze zien dat u een "rollende stop" uitvoert op een door stopborden gecontroleerd kruispunt. "Volledige stop" betekent precies dat.

Veel automobilisten beseffen niet dat ze moeten stoppen voordat ze een door een stopbord gecontroleerd kruispunt oprijden, zelfs als ze al zijn gestopt achter andere automobilisten die wachten om het kruispunt op te rijden. Wanneer alle voertuigen voor u de kruising zijn gepasseerd, moet u nog steeds volledig stoppen bij de aangewezen stoplijn of vóór het zebrapad en toegeven aan al het conflicterende verkeer en voetgangers.

Vierrichtingsverkeer recht van overpad

Kruisingen gemarkeerd met een stopbord met vier richtingen moeten worden behandeld als ongecontroleerde kruispunten. Automobilisten die tegelijkertijd de kruising naderen, moeten volledig tot stilstand komen en voorrang geven aan de voertuigen aan hun rechterkant voordat ze verder gaan. Anders geldt de regel ‘first in, first out’.

Recht van overpad bij opbrengstborden

Elke automobilist die een "YIELD" -bord nadert bij een ingang van een kruispunt, moet voorrang geven, maar hoeft niet volledig tot stilstand te komen, tenzij de veiligheid dit vereist. U kunt worden aangesproken omdat u niet stopt op een kruispunt - zelfs als er geen "STOP" -borden aanwezig zijn - als een verkeersagent vindt dat u had moeten stoppen in het belang van de veiligheid. Op kruispunten met voorrangsborden moeten bestuurders stoppen om voorrang te verlenen als een ander voertuig de kruising bezet of dicht genoeg bij de kruising is om een ​​gevaar te vormen.

Voorrang bij verkeerslichten

Wanneer verkeerslichten worden gebruikt om een ​​kruispunt te regelen, is het meestal overduidelijk wie voorrang moet verlenen. Wanneer ze voor een groen licht staan, mogen automobilisten voorzichtig rijden, maar bij het naar links afslaan toegeven aan het verkeer van de tegenpartij (tenzij de afslag wordt beschermd door een groene pijl). Gele lichten vertellen bestuurders dat ze moeten stoppen als het veilig is om dat te doen, terwijl rode lichten altijd stop betekenen. De manier waarop voertuigen kunnen rijden nadat ze voor een rood licht zijn gestopt, wordt echter door verschillende andere factoren bepaald.

Rode verkeerslichten

Alle studentchauffeurs moeten verwijzen naar hun staathandleiding rijdenvoor meer informatie over voorrangsregels bij rode verkeerslichten in hun gebied. De onderstaande regels zijn echter in de meeste gevallen van toepassing:

 • Een ononderbroken rood licht geeft aan dat het verkeer moet wachten tot het licht op groen springt voordat het kruispunt oprijdt.
 • Een knipperend rood licht geeft aan dat het verkeer één voor één door mag rijden, zoals het geval zou zijn bij een stopbord.

In de meeste staten is het toegestaan ​​om rechtsaf te slaan onder een rood verkeerslicht, tenzij er een bord "GEEN RECHTS ROOD BIJ ROOD" staat op de kruising. Raadpleeg uw rijhandboek voor meer informatie. Waar afslaan naar rechts op rood is toegestaan, moeten bestuurders nog steeds volledig tot stilstand komen en toegeven aan al het kruisende verkeer en voetgangers voordat ze de bocht ingaan. Bij het linksaf slaan van een eenrichtingsstraat naar een andere eenrichtingsstraat, mogen automobilisten meestal onder een rood verkeerslicht afslaan.

Gele verkeerslichten

Knipperende gele verkeerslichten zijn relatief zeldzaam en kunnen automobilisten soms in verwarring brengen. Als u dit signaal op een kruispunt tegenkomt, moet u het op dezelfde manier behandelen als een "YIELD" -bord. Dit betekent toegeven aan al het kruisende verkeer en voetgangers, indien nodig stoppen en voorzichtig de kruising oversteken.

Voorrang bij uitvallende verkeerslichten

Wat gebeurt er als u een kruispunt nadert dat meestal wordt geregeld door verkeerslichten, maar de seinen niet werken? Dergelijke situaties zouden chaotisch zijn als er geen voorrangsregels waren. Wanneer verkeerslichten uitvallen, moet elke rijstrook die wordt geconfronteerd met een niet-werkend signaal dat signaal behandelen als een "STOP" -bord. Als elke rijstrook tegenover een uitgevallen licht staat, moet de kruising worden behandeld als een vierrichtingskruispunt, waarbij elke automobilist volledig stopt en naar rechts toegeeft.

Zou jij vandaag slagen voor een rijexamen?

Ontdek het met onze gratis quiz!

DOE EEN GRATIS TEST

Vind je het artikel leuk? Geef ons 5 punten!

Klik op een ster om uw stem toe te voegen

4.6uit5sterren gebaseerd op12stemmen.

Recht van overpad op kruispunten: wie gaat eerst en wanneer toe te geven (2024)

FAQs

Wat is de volgorde van voorrang? ›

In principe geldt dat bestuurders die van rechts komen op gelijkwaardige kruispunten voorrang krijgen. Maar dat geldt ook weer niet altijd. Zo gaan verkeerstekens zoals haaientanden boven verkeersregels en gaan verkeerslichten weer boven verkeerstekens. Verder worden voetgangers niet als bestuurders gezien.

Wie heeft eerst voorrang? ›

Rechts heeft voorrang, met uitzonderingen

Bestuurders verlenen voorrang aan van rechts komende bestuurders. Er zijn een aantal uitzonderingen. Bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg. Bestuurders verlenen voorrang aan een tram.

Welke kant moet je voorrang geven? ›

Ten eerste, in Nederland verleen je altijd voorrang aan bestuurders van rechts op een GELIJKWAARDIGE weg. Dit betekent, bestuurders die uit de straat rechts van jou komen en dus NIET iemand die bijvoorbeeld rechts van jou voorgesorteerd staat.

Wie mag eerst op een kruispunt? ›

Rechts gaat voor

De belangrijkste regel op een gelijkwaardige kruising gelijkwaardig kruispunt is dat alle bestuurders die van rechts komen voorrang hebben.

Heeft voetganger voorrang op gelijkwaardig kruispunt? ›

Komt er een fietser of een auto van rechts? Dan moet je deze voorrang geven. Komt er een voetganger van rechts op een gelijkwaardig kruispunt? Dan moet hij even wachten met oversteken.

Wie gaat er voor op een gelijkwaardig kruispunt? ›

Voorrangsregels gelden bij kruispunten alleen voor bestuurders en niet voor voetgangers. Een gelijkwaardig kruispunt heeft geen verkeersborden of tekens. Verkeer van rechts gaat voor. Verkeer van links moet stoppen.

Waar wordt de hoofdregel van de voorrang toegepast? ›

Als er op een kruispunt niets is geregeld op het gebied van de voorrang, bijvoorbeeld door borden of tekens op het wegdek, dan geldt automatisch de hoofdregel van de voorrang. Onthoudt dat de hoofdregel van de voorrang dus zegt dat bestuurders van rechts voorrang genieten op andere bestuurders op dat kruispunt.

Wie heeft voorrang op een ongelijkwaardig kruispunt? ›

Verder is het belangrijk dat bestuurders die het ongelijkwaardig kruispunt op een onverharde weg naderen, voorrang verlenen aan bestuurders die zich op de verharde weg bevinden. Dit geldt trouwens ook voor gelijkwaardige kruispunten.

Wie heeft voorrang kruispunt 3 autos? ›

Auto 3 komt voor auto 1 vanaf voor en komt voor auto 2 vanaf rechts. Auto 3 slaat ook links af. Auto 1 moet dus voorrang geven aan auto 2, want rechts gaat voor. Auto 2 moet voorrang geven aan auto 3, want rechts gaat voor.

Wie krijgt voorrang? ›

Bij een kruispunt zonder voorrangsregeling moet u aan bestuurders die van rechts komen voorrang verlenen. U moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verlenen. Dit betekent ook dat u aan fietsers die van rechts komen voorrang moet verlenen.

Welke hand heeft voorrang? ›

Gezien het feit dat je als ruiter of meneer in het verkeer als bestuurder wordt gezien gelden voor jou dezelfde voorrangregels als voor fietsers, bromfietsers en autobestuurders. Rechts heeft altijd voorrang, tenzij anders aangegeven.

Heb je als voetganger voorrang op een fietspad? ›

Gaat een voetganger rechtdoor op dezelfde weg, dan heeft de voetganger voorrang op al het andere verkeer. Is er geen stoep of voetpad? Als voetganger mag je dan op het fietspad lopen. Is er geen fietspad, dan mag je op rijbaan lopen, mar wel aan de uiterste zijde daarvan.

Hoe benader je een kruispunt? ›

De regel is dat wanneer twee (of meer) voertuigen in de tegenovergestelde richting links willen afslaan, je elkaar langs rechts kruist om achter elkaar door te rijden. Eén uitzondering: staat er een pijl op de weg, dan moet je afdraaien op de plaats waar de pijl staat, in de meeste gevallen kruis je dan voor elkaar.

Hoe werken kruispunten? ›

Een kruispunt is een locatie waar wegen kruisen of splitsen en waar verkeer van weg mag verwisselen. Er zijn twee groepen kruispunten: gelijkwaardige en ongelijkwaardige. Bij gelijkwaardige kruispunten hebben bestuurders van rechts voorrang.

Wat moet je doen bij een voorrangskruispunt? ›

Wanneer je dit verkeersbord ziet moet je stoppen en voorrang verlenen aan de bestuurders op de kruisende weg. Je moet ook stoppen als er geen ander verkeer is. Dit bord staat vaak bij plekken waar het gevaarlijk kan zijn.

Wie heeft er voorrang stijgend of dalend verkeer? ›

Stijgend verkeer heeft op een smal bergweggetje meestal voorrang op dalend verkeer, want het kan lastiger weer op gang komen als het stilvalt. Is de situatie erg ingewikkeld? Dan moet degene die het makkelijkst kan uitwijken dat doen.

Hoe weet je wie voorrang heeft? ›

Bij een kruispunt zonder voorrangsregeling moet u aan bestuurders die van rechts komen voorrang verlenen. U moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verlenen. Dit betekent ook dat u aan fietsers die van rechts komen voorrang moet verlenen. Dit geldt niet voor voetgangers, zij zijn geen bestuurders.

Wie heeft voorrang voetganger of auto? ›

De voorrangsregels voor bestuurders gelden niet voor voetgangers. Je mag als voetganger voorgaan in situaties waarop je rechtdoor gaat op dezelfde weg of als je blind, slechtziend of moeilijk ter been bent. Als er geen stoep of voetpad is, mag je gebruikmaken van het fiets- of bromfietspad.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5831

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.